Reglementen

DISCLAIMER / Vrijwaringsclausule

Lifestyle Renting streeft naar volledigheid in het verschaffen van informatie. Lifestyle Renting heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Lifestyle Renting geeft geen garantie dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Lifestyle Renting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct dan wel indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, ten behoeve van commerciële doelstellingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lifestyle Renting.

Welkom op de WOONKAART!

– – – – Dit is een welkomst pop-up. Om naar de site te gaan, klik hier bij SKIP INTRO deze pop-up weg – – – – >


Welkom op de WOONKAART!

Het platform voor mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden om samen met anderen te wonen.

Op de WOONKAART van zijn bestaande en nieuwe vormen van wooncollectieven te zien.

Ook vind je geschikte panden & locaties op de kaart,

en adviseurs die kunnen helpen bij verschillende activiteiten van een wooncollectief.

Met een marker kun je jouw oproep of aanbod eenvoudig plaatsen op de kaart.

Klik snel verder naar de WOONKAART en ontdek hoe het werkt.

Wonen Delen Wij Samen

Skip Intro