Inschrijfvoorwaarden

INSCHRIJFVOORWAARDEN WOONKAART LIFESTYLE RENTING

Voor gebruikers van het platform WOONKAART

 1. Inschrijven
  Inschrijven op de website woonkaart.com is gratis. Inschrijving geschiedt door het aanmaken van een profiel via het registratieformulier. Door inschrijving geef je aan akkoord te gaan met deze inschrijvingsvoorwaarden van Lifestyle Renting.
 2. Uitschrijven
  a. Je kunt zelf jouw profielgegevens beheren en je kunt jezelf op ieder moment uitschrijven van de website.
  b. Lifestyle Renting kan de registratie beëindigen indien je meer dan twee jaren lang geen gebruik hebt gemaakt van de website. Lifestyle Renting informeert jou per mail over deze uitschrijving.
 3. Nieuwsbrief
  Iedereen die zich inschrijft krijgt automatisch de nieuwsbrief van Lifestyle Renting in zijn/haar mailbox. Indien je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kun je jezelf afmelden onderaan iedere nieuwsbrief.
 4. Weergave van jouw profiel op de website
  a. Met de website biedt Lifestyle Renting jou de mogelijkheid om een profiel van jezelf te publiceren, te zoeken naar informatie over samen wonen, te zoeken naar gebruikers die ook geïnteresseerd zijn in deze woonvorm, in contact te komen met andere gebruikers en/of te zoeken naar geschikte panden.
  b. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden op de website moet je eerst jezelf registreren. Na registratie kun je direct aan de slag op de website.
  c. Door je in te schrijven op de website kom je met jouw registratienaam in de lijst van gebruikers op de website.
  d. Bij het bewerken van jouw profielgegevens dien je jouw voornaam, achternaam en woonplaats in te vullen. Dit is noodzakelijk voor de werking van de website. Maar je kunt jouw woonplaats indien gewenst afschermen voor andere gebruikers. Lifestyle Renting kan deze gegevens gebruiken voor speciale aanbiedingen of evenementen op locatie.
  e. Op het moment dat je bij jouw profielgegevens een woonwens locatie invult, kom je ook met een marker op de kaart te staan op de plaats van de woonwens locatie.
  f. Bij profielgegevens kun je zelf beheren welke gegevens je af wilt schermen.
 5. Misbruik van de website
  a. Het is verboden om de website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is en ook met aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
  b. Daarnaast is het verboden om op de website onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken, onbehoorlijke informatie te verspreiden of de persoonlijke levenssfeer van iemand te schenden.
  c. Bij misbruik als bedoeld in bovengenoemde artikelen, mag Lifestyle Renting zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
  d. Indien nodig doet Lifestyle Renting aangifte bij de politie. van geconstateerde strafbare feiten. Indien nodig zal Lifestylerenting jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens verstrekken aan de politie of een andere instantie die daarbij belang heeft. e. Lifestyle Renting kan de schade als gevolg van overtredingen van deze voorwaarden op jou verhalen.
  f. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, vrijwaar je Lifestyle Renting van alle claims van derden in verband met de door jou geplaatste informatie.
 6. Bescherming en gebruik profielgegevens
  a. Lifestyle Renting legt jouw profielgegevens vast in een gegevensbestand dat wordt beheerd door Lifestyle Renting. Dit bestand zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van activiteiten van Lifestyle Renting. De gegevens worden niet doorverkocht aan derden (niet zijnde geregistreerde gebruikers van de website).
  b. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van jouw profielgegevens. Dit kan door een mail te sturen naar: info@woonkaart.com.
  c. Jouw emailadres wordt geregistreerd, maar is niet zichtbaar voor andere gebruikers op de website. Het emailadres wordt door Lifestyle Renting gebruikt voor de nieuwsbrief en overige communicatie.
  d. Door je in te schrijven en de profielgegevens te bewerken, ga je ermee akkoord dat de profielgegevens die je hebt ingevuld en niet hebt afgeschermd, te zien zijn op de website door geregistreerde gebruikers.
  e. De profielgegevens kun je zelf beheren en hierbij aangeven welke gegevens dienen te worden afgeschermd, m.u.v. voornaam en achternaam.
  f. Je kunt bij de profielgegevens aangeven of je wel of niet benaderd wilt worden. Indien je hebt aangegeven dat je benaderd mag worden, zal er een contactknop zichtbaar zijn op de website. Geregistreerde gebruikers, aanbieders van een woongroep, een pand en/of dienst kunnen dan via de website contact met jou opnemen.
  g. Lifestyle Renting gaat er vanuit dat alles wat gebeurt vanaf jouw profiel, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je ben dus zelf verantwoordelijk voor het afschermen van jouw gegevens en voor het geheim houden van jouw wachtwoord.
  h. Als je een vermoeden hebt van misbruik via jouw profiel, wijzig dan onmiddellijk jouw (inlog)gegevens en meldt het misbruik bij Lifestyle Renting door een mail te sturen naar: info@woonkaart.com.
 7. Auteursrechten
  a. Je bent zelf verantwoordelijk voor de auteursrechten van de plaatjes/foto’s die op de website worden geplaatst.
  b. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst bij de profielen, oproepen, aanbiedingen etc.
 8. Intellectueel eigendom
  a. Informatie die je publiceert of opslaat via de website is en blijft jouw eigendom.
  b. Lifestyle Renting heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
  c. Het gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft ook bestaan na beëindiging van de registratie.
  d. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van zwaarwegend belang, kunt u Lifestyle Renting verzoeken tot aanpassing of verwijdering van de informatie door een mail te sturen naar: info@woonkaart.com.
 9. Wijzigingen en voorbehouden
  a. Lifestyle Renting mag deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aanpassen.
  b. Lifestyle Renting zal wijzigingen of aanpassingen ten minste 14 dagen voor inwerkingtreding per mail en/of Nieuwsbrief aankondigen.
  c. Indien je een wijziging of aanpassing niet wilt accepteren, kun je jezelf uitschrijven.
  d. Indien je jezelf niet uitschrijft, betekent dat dat je de nieuwe voorwaarden of de wijziging of aanpassing accepteert.
 10. Tot slot
  a. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
  b. Lifestyle Renting is gemachtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die deze bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
Welkom op de WOONKAART!

– – – – Dit is een welkomst pop-up. Om naar de site te gaan, klik hier bij SKIP INTRO deze pop-up weg – – – – >


Welkom op de WOONKAART!

Het platform voor mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden om samen met anderen te wonen.

Op de WOONKAART van zijn bestaande en nieuwe vormen van wooncollectieven te zien.

Ook vind je geschikte panden & locaties op de kaart,

en adviseurs die kunnen helpen bij verschillende activiteiten van een wooncollectief.

Met een marker kun je jouw oproep of aanbod eenvoudig plaatsen op de kaart.

Klik snel verder naar de WOONKAART en ontdek hoe het werkt.

Wonen Delen Wij Samen

Skip Intro