Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN WOONKAART LIFESTYLE RENTING

Voor de aanbieders

Toepassing
a. Deze Algemene Voorwaarden Lifestyle Renting zijn van toepassing voor alle aanbieders van woonruimten of aanbieders van professionele diensten op de WOONKAART.
b. Bij deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde ook de Inschrijfvoorwaarden Lifestyle Renting van toepassing.
c. Een aanbieder dient zich altijd als gebruiker in te schrijven op de website www.woonkaart.com zodat Lifestyle Renting bekend is met de gebruikers.

2. Begrippen
a. Met het begrip ‘advertentie’ wordt het aanbod van woonruimte of het aanbod van een professionele dienst bedoeld.
b. Met het begrip ‘aanbieder’ wordt een plaatser van een advertentie bedoeld.
– Een ‘professionele aanbieder’ is de plaatser van een advertentie voor woonruimte of een dienstverlening.
– Een ‘particuliere aanbieder’ (niet BTW plichtig) is een plaatser van een advertentie van woonruimte binnen een bestaande locatie.
c. Met het begrip ‘Post’ wordt een marker op de WOONKAART bedoeld van een Tip, Pand, Groep of Advies dat ontstaat door het plaatsen van een bericht of advertentie.

3. Markers op de WOONKAART

15020o3406__marker_groepGroepen
Mensen die een groep willen vormen en op zoek zijn naar groepsleden.
Een groep mensen die elkaar gevonden hebben en op zoek zijn naar een pand en/of locatie.

15020o3406__marker_pandPanden
Bestaande locaties waar groepen samen wonen, met of zonder beschikbare woonruimte.
Een locatie geschikt (te maken) als woonproject.

marker_advies_JdK_v2Advies
Professionele partijen die de woonwens van groepen helpen te realiseren met hun dienst.

15020o3406__marker_tipTip
Ruimte om ideeën te plaatsen voor de groepen op de WOONKAART.

 

 

4. Informatie delen via het platform
a. Lifestyle Renting biedt middels haar platform de WOONKAART iedereen de gelegenheid om informatie te delen en voorbeelden te tonen over verschillende vormen van samen wonen.
b. Iedereen kan na zichzelf te hebben geregistreerd op de WOONKAART een Post aanmaken: Groep/Pand/Tip/Advies. De Post die door een nieuwe gebruiker wordt geplaatst wordt door Lifestyle Renting gecontroleerd. Dit is om spam te voorkomen. De Post zal uiterlijk de eerst volgende werkdag online te zien zijn.
c. De mogelijkheid tot kennisdeling biedt Lifestyle Renting gratis aan, omdat Lifestyle Renting de ambitie heeft om met het platform meer bekendheid te geven aan de verschillende mogelijke vormen van samen wonen. Daarnaast wil Lifestyle Renting via de WOONKAART het mogelijk maken om mensen met dezelfde behoefte bij elkaar te brengen. Pas op het moment dat je het platform gebruikt om een advertentie te plaatsen worden er kosten in rekening gebracht.
d. Bij deze kennisdeling is de WOONKAART faciliterend. Lifestyle Renting is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Wel zal Lifestyle Renting er op toezien dat de informatie die via de website wordt gedeeld fatsoenlijk is en niet smadelijk, lasterlijk of racistisch.

5. Advertentie plaatsen
a. Lifestyle Renting biedt middels haar platform aanbieders de mogelijkheid om woonruimte of een dienst aan te bieden.
b.   Het uitgangspunt van Lifestyle Renting is dat bewoners zelf hun woonwensen realiseren (al dan niet met ondersteuning van een Adviseur). Dit uitgangspunt moet dan ook passen bij de advertentie. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan zal de advertentie niet worden goedgekeurd door Lifestyle Renting en dus niet worden geplaatst. Hierover wordt je per mail geïnformeerd.

6. Afspraken tussen aanbieder en gebruiker
a. Aanbieder en gebruiker kunnen via de website met elkaar in contact treden.
b. Nadat het eerste contact is gelegd via de website, kunnen de gebruiker en aanbieder rechtstreeks met elkaar communiceren en afspraken maken. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het maken van contracten en het vastleggen van afspraken.
c. Lifestyle Renting is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de communicatie en afspraken die worden gemaakt tussen gebruiker en aanbieder.
d. Aanbieder en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving en het aangaan van een overeenkomst.
e. De WOONKAART heeft voor het bij elkaar brengen van aanbieder en gebruiker slechts een faciliterende rol. Lifestyle Renting kan daarom geen garanties met betrekking tot het resultaat afgeven.

7. Misbruik van de website
Bij oneigenlijk gebruik, smaad, laster, racistische teksten en dergelijke, behoudt Lifestyle Renting zich het recht voor om de teksten/de advertentie per ommegaande te verwijderen van de website, zonder de gebruiker die het heeft geplaatst daar eerst van op de hoogte te brengen.

8. Auteursrechten
a. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de auteursrechten van de plaatjes/foto’s die op de website worden geplaatst.
b. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst bij de Profielen en Posts.
c. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie en/of voor het tijdig verwijderen van Posts.

9. Intellectueel eigendom
a. Informatie die je publiceert of opslaat via de website is en blijft jouw eigendom.
b. Lifestyle Renting heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
c. Het gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft ook bestaan na beëindiging van de registratie.
d. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van zwaarwegend belang, kunt u Lifestyle Renting verzoeken tot aanpassing of verwijdering van de informatie door een mail te sturen naar: info@woonkaart.com.

10. Wijzigingen en voorbehouden
a. Lifestyle Renting mag deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aanpassen.
b. Lifestyle Renting zal wijzigingen of aanpassingen ten minste 14 dagen voor inwerkingtreding per mail en/of Nieuwsbrief aankondigen.
c. Indien je een wijziging of aanpassing niet wilt accepteren, kan je jouw advertentie(s) verwijderen en vervolgens uitschrijven van de WOONKAART.
d. Indien je niet uitschrijft, betekent dat dat je de nieuwe voorwaarden of de wijziging of aanpassing accepteert.

12. Tot slot
a. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
b. Lifestyle Renting is gemachtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die deze bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Welkom op de WOONKAART!

– – – – Dit is een welkomst pop-up. Om naar de site te gaan, klik hier bij SKIP INTRO deze pop-up weg – – – – >


Welkom op de WOONKAART!

Het platform voor mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden om samen met anderen te wonen.

Op de WOONKAART van zijn bestaande en nieuwe vormen van wooncollectieven te zien.

Ook vind je geschikte panden & locaties op de kaart,

en adviseurs die kunnen helpen bij verschillende activiteiten van een wooncollectief.

Met een marker kun je jouw oproep of aanbod eenvoudig plaatsen op de kaart.

Klik snel verder naar de WOONKAART en ontdek hoe het werkt.

Wonen Delen Wij Samen

Skip Intro