What’s in a name?

Gemeenschappelijk Wonen, Groepswonen, Centraal Wonen, Woongroep, Friends Wonen

 

Er worden veel verschillende termen gebruikt voor diverse vormen van samen wonen. De variaties aan collectieve woonvormen is net zo groot als de variatie aan mensen. Wij vinden dan ook dat je daar geen eenduidige omschrijving aan moet willen geven. Elke groep mensen is anders en zal zich beter kunnen vinden in de ene term of de andere.

Hieronder vind je een opsomming van termen en vormen die door organisaties worden gebruikt.

  • Centraal Wonen: een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt. (Bron: LVCW)
  • Gemeenschappelijk wonen: alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden. (Bron: FGW)
  • Groepswonen: meerdere huishoudens die in één pand wonen met minimaal één gemeenschappelijke (ontmoetings)ruimte / voorziening.
  • Woongroep: een zelfstandig primair huishouden met ten minste drie volwassen leden, afkomstig uit meer dan één kinderschare. (Bron: Harrie Jansen, Woongroepen in Nederland, 1990, blz. 42) / Een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten (Van Dale)
  • Samen wonen: met anderen, niet zijnde een relatie, gaan wonen. ( Dus niet verwarren met samenwonen ;)
  • Groepshuren: met meerdere huishoudens een woonlocatie huren.
  • Friends woning: met meerdere personen een woonlocatie huren.

En verder:

  • Wooncoöperatie: coöperatie voor en door haar bewoners. Vrijwel altijd gaat het om een vorm van huur in collectief verband, soms in combinatie met koop. Het gaat daarbij vooral om bestaande woningen, maar een aantal initiatieven draait om nieuwbouw of ingrijpende verbouwing. (Bron; Platform 31). (niet te verwarren met woningcorporaties: stichtingen of verenigingen gericht op het (bouwen), beheren en verhuren van betaalbare woonruimte (sociale woningbouw).

Alle vormen hebben in ieder geval een gemeenschappelijke deler:

Wonen Delen Wij Samen

Welkom op de WOONKAART!

– – – – Dit is een welkomst pop-up. Om naar de site te gaan, klik hier bij SKIP INTRO deze pop-up weg – – – – >


Welkom op de WOONKAART!

Het platform voor mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden om samen met anderen te wonen.

Op de WOONKAART van zijn bestaande en nieuwe vormen van wooncollectieven te zien.

Ook vind je geschikte panden & locaties op de kaart,

en adviseurs die kunnen helpen bij verschillende activiteiten van een wooncollectief.

Met een marker kun je jouw oproep of aanbod eenvoudig plaatsen op de kaart.

Klik snel verder naar de WOONKAART en ontdek hoe het werkt.

Wonen Delen Wij Samen

Skip Intro